Phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ trên lúa

Sở NN&PTNT; mới đây đã có công văn gửi UBND các quận, huyện, thị xã về công tác phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ (SCLN) gây hại trên lúa.

Theo đó, đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm tra đồng ruộng, các diện tích đồng ruộng có mật độ sâu non cao cần có biện pháp phòng trừ kịp thời, tăng cường công tác tuyền truyền, hướng dẫn phòng trừ bệnh sâu cuốn lá nhỏ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chi cục BVTV sẽ tăng cường công tác điều tra, theo dõi diễn biến của SCLN trên đồng ruộng, đồng thời dự báo và dự tính chính xác và tổ chức tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp phòng trừ kịp thời và hiệu quả.

Có thể bạn cũng quan tâm tới những bài viết

Chỉ đạo các Trạm BVTV phân công cá bộ phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn đôn đốc nhân viên trồng trọt – BVTV cấp xã bám sát đồng ruộng, điều tra diễn biến của SCLN, xác định diện tích có mật độ sâu non cao đồng thời hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời, hiệu quả;

Tăng cường công tác thanh kiểm tra việc kinh doanh thuốc BVTV. Xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức vi phạm việc buôn bán thuốc BVTV giả, thuốc kém chất lượng và ngoài danh mục.

Trung tâm Phát triển cây trồng và Trung tâm khuyến nông cần tăng cường kiểm tra, theo dõi diễn biến của SCLN trên diện tích lúa chất lượng cao, đồng thời tuyên truyền tổ chức và phòng ngừa hiệu quả.

Sở NN-PTNT đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã; yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình SCLN hại lúa; thường xuyên tổng hợp tình hình và kết quả phòng trừ SCLN về Sở

Bài viết liên quan

Thông tin tác giả

Thêm bình luận