1. Mang đến các bạn một môi trường đi link tốt nhất, diễn đàn quảng cáo web tổ chức nâng cấp tài khoản miễn phí cho thành viên trong một tuần. Và mỗi tuần sẽ nâng cấp tài khoản cho 3 diễn đàn khác nhau, các bạn nhanh tay đăng ký nâng cấp thành viên nhé.

    Diễn đàn nâng cấp trong tuần này là congtyquangcao.net.vn, hoclinux.edu.vn, quangcaoweb.mobi

    Link đăng ký: http://congtyquangcao.net.vn/nang-cap-tai-khoan-thanh-vien-mien-phi/
  2. caothanhtrung87

    caothanhtrung87 SuperModerator Staff Member

    WP mà làm 4rum chắc code đuối luôn, các tool hổ trợ quản lý ko có thì sao ta :D
  3. Bạn trải nghiệm đi sẽ nhận biết được sự quản lý của nó, đồng thời bạn xem cải thiện chỗ nào thì mình sẽ fix lại

Share This Page