1. Chúc mừng và điều quan trọng cố gắng giữ top nhé, ổn định là có xèng :)
  2. chúc mừng bác thớt nhé! mới check thử đúng như lời bác nói. cố gắng giữ top nhé!
  3. từ khóa lên top sẽ còn nhiều đợt test của google, nếu không phạm thuật toán thì mới vững.

    nhiều domain mới, lên ào ào, cuối cùng dính sandbox cũng toi à
  4. chúc mừng bạn nhé, key cạnh tranh không cao nhưng lên top 1 là khá rồi
  5. top 1 là điều mà không phải ai muốn là làm được, cỡ như bạn là ngon rùi đó

Share This Page