1. Tình hình là bà kon SEO về Game cũng nhiều vì ngành game đang lên ngôi , Admin xem duyệt được mục này không nhỉ chứ cứ để game nó bay lung tung Rao Vặt Khác rồi Điện Thoại thấy loạn quá . Thân ạ
    admin likes this.
  2. admin

    admin Administrator Staff Member

    ok , ra 1 box zìa game , tuy nhiên sẽ giám sát kỹ vì vấn đề về game xxx rất nhiều
  3. Thank admin

Share This Page