1. Set VIP miễn phí cho thành viên itida-tw.org tháng 8
  Quyền lợi của Vip:
  - Đăng 3 link dof trong bài viết
  - Đăng được 10 bài ngày
  - 3 link chữ ký dof
  - Ai post bài tốt sẽ được set thành Mod vào đợt 2 và ưu tiên đặt 1 text ở diễn đàn.
  Last edited by a moderator: Aug 21, 2015
 2. Sao click trực tiếp vào link thì nó hiển thị ra link choquetoi.com vậy chủ top
 3. diễn đàn này còn xét vip không anh ơi
 4. tạm thời chưa có đợt nhe bạn
 5. bạn coi lại sao chứ mình có chèn linh đâu mà ra choquetoi được
 6. cảm ơn bạn rất nhiều
 7. đánh dấu để khi nào xét vip đợt 2 mới chiến :D

Share This Page