1. Rèm vải trơn hoc có hình lp th cùng màu rèm thì phù hp vi không gian hn chế ca nhà ph. Các cây treo rèm hoc đường ray nên được giu kín đ lược bt chi tiết. Vic chn rèm còn tùy theo chc năng tng phòng. Vi phòng khách, rèm đ ánh sáng lt qua thì s mang ti s vui tươi nhưng phòng ng thì rèm phi cn ánh sáng. Khi làm rèm ca phi chú ý đến v đp t phía nhìn t trong ra và ngược li. Nên to s thng nht v mt tin ca căn nhà nhưng vi nhng phòng ng phía sau nhà có th chn nhng loi rèm và trang trí khác nhau tùy theo s thích và la tui. Có th thêm tht chi tiết đ biến bc rèm thành nhng bc tranh trang trí. Ví d gia bc màn thêm mt ô vuông có đan bng cườm, khi ánh sáng xuyên qua s to được nhiu cp đ ánh sáng. Ct nhng l lng trên màn thành hình nhng chiếc lá rơi t trên xung. Thêu nhng chiếc lá c mt bên rèm to nên hình nh ca thiên nhiên. Ngoài tác dng điu chnh ánh sáng cho căn phòng, rèm ca còn gim cho căn phòng khi mùa đông đến, hn chế cái nóng ca mùa hè, bi và tiếng n bên ngoài. Không ch có thế, vi kiu dáng và màu sc thích hp, rèm ca còn có th to khong không riêng tư hoc thêm chút v đp sang trng hay lãng mn cho căn phòng.
    Rèm có nh
    ng loi nào ph biến?

Share This Page