1. Nội dung ảo quá đi....
  2. nguồn bài viết lấy từ "remthinhphat"
    tas:rèm cửa, rèm vải, rem cua, rem vai
  3. tớ nghĩ khi lấy nguồn bài viết ở đâu thì lên ghi dõ quyền tác giả đó là công sức của họ

Share This Page