1. Hiện nay tôi đang sử dụng thẻ tín dụng visa thanh toán quốc tế khi quảng cáo trên google. Cuối tháng kết toán yêu cầu nộp hóa đơn quảng cáo thì chỉ có thành toán của cá nhân tôi. vấn đề là làm thế nào để có thể sử dụng tài khoản ngân hàng của công ty để thanh toán quảng cáo google cho kế toán tiện theo dõi và hoach toán.?

Share This Page