1. Một họa sĩ ngồi vẽ trong vườn cây ăn quả. Sau khi tác phẩm hoàn thành, ông hỏi bà chủ vườn: "Bà thấy bức tranh đẹp chứ?"

    - Ồ, hay lắm!

    - Mảng nào của nó làm bà hài lòng nhất?
  2. Tiêu đề bài viết hiệu quả bất ngờ tưởng đâu gì :(

Share This Page