1. burnzee

  burnzee Moderator Staff Member

  Đợt này hệ thống chết gấp mấy lần năm ngoái :( . Nay đã đến hệ thống Iclick rồi

  Code:
  http://pgdthanhtri.edu.vn
  http://englishaction.edu.vn
  http://novisbuyersguide.com
  http://dapandaihoc.edu.vn
  http://dnec.edu.vn
  http://efb.edu.vn
  http://fips.edu.vn
  http://hcaolanh.edu.vn
  http://khoalichsudhqn.edu.vn
  http://raovat247.edu.vn
  http://taynama.edu.vn
  http://thqttuonglai.edu.vn
  http://www.phanphoilaptop.vn
  http://www.vvirc.vn
  http://tuyensinhchinhquy.edu.vn
  http://london.edu.vn
  http://neolane.org
  http://minasmovimenta.org
  http://media-production-forum.net
  http://festiwal-animator.com
  http://openstackprogramming.com
  http://affordableluxurycarrental.com
  http://samro-occasions.com
  caothanhtrung87 likes this.
 2. Oài. Đợt càng quét này koi bộ kinh khủng nhỉ. Vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Cơ mà mình cũng chỉ dính vài site bên MXH. Chắc có thể do mình chưa sử dụng vip của hệ thống họ (dùng free) hoặc trình build link còn yếu nên không tìm được nhiều nguồn diễn đàn để build link.
 3. Hjx vừa mới qua làm SEO mà nghe tin hệ thống đi hàng loạt thế này. Bữa giờ nghe tin đi không biết bao nhiêu là cái hệ thông rồi. Sợ thật
 4. may quá e chưa mua tài khoản VIP bên này :))

Share This Page