1. Hiện nay google đã chính thức cập nhật thuật toán xóa sổ chỉ số PR, toàn bộ các site đều về 0. Có phải là chỉ số DA-PA thực sự lên ngôi mới và được trú trọng đến. Và đó có phải là cách nhận biết được 1 site chất lượng.
    Liệu như thế thì các hệ thống diễn đàn mất đi nguồn thu đáng kể, hay là dịch vụ texlink sẽ bị đánh đồng giá như nhau nhỉ ?
  2. caothanhtrung87

    caothanhtrung87 SuperModerator Staff Member

    Đến hôm nay thì đúng là theo seoquake hầu hết site đã bị đưa PR về 0. Tuy nhiên thử test bằng các tool khác thì vẫn không thấy thay đổi nên vẫn chưa khẳng định được là GG update hay seoquake bị lỗi @@
  3. Mình nghĩ nó ẩn đi thôi chứ chỉ số này vẫn còn dùng nhiều trong những thuật toán khác nhau mà. Bây h nó như 1 cái bánh răng bỏ đi thì bộ máy k hoạt động trơn tru đc

Share This Page