1. admin

  admin Administrator Staff Member

  VALL = Vứt áo làm liều =))
  CCTS = Cung cấp thau sáng :D
  NNCB
  Bluesky likes this.
 2. Bluesky

  Bluesky Giangkute0 Staff Member

  CÔng cuộc tự sử :D hý hý

  CLKH?

  Nông nghiệp cấy bắp :p

  NNHN
 3. admin

  admin Administrator Staff Member

  Cãi lộn khách hàng =))
  NNCB
 4. nguyenha

  nguyenha Moderator Staff Member

  nhà nước công bằng

  VSCC
 5. Bluesky

  Bluesky Giangkute0 Staff Member

  [/quote]
  Nông nghiệp cấy bắp

  vệt sáng cỏn con

  LKTB :D
  admin likes this.
 6. kenh24h

  kenh24h Moderator Staff Member

  CCTS: Cún Con Thích Sữa
  Tiếp: TCHD
  admin likes this.
 7. nguyenha

  nguyenha Moderator Staff Member


  Nông nghiệp cấy bắp


  vệt sáng cỏn con

  LKTB :D[/quote]

  Liên Khúc Thanh bình

  CTCN
 8. vitc0n271

  vitc0n271 Một con Vịt không biết bơi Staff Member

  Liên Khúc Thanh bình

  CTCN[/quote]
  CTCN : cao thủ chó nâu
  Tiếp : CSDN
  admin likes this.
 9. Le Ngoc Ha

  Le Ngoc Ha Chán quá Nghèo - Đói Staff Member

  CTCN : cao thủ chó nâu
  Tiếp : CSDN[/quote]
  Chim sẻ đi nắng
  tiếp :CBTC
 10. nguyenha

  nguyenha Moderator Staff Member

  Chim sẻ đi nắng
  tiếp :CBTC[/quote]
  Cán Bộ Tổ Chức

  HTBM :p
 11. Le Ngoc Ha

  Le Ngoc Ha Chán quá Nghèo - Đói Staff Member

  Cán Bộ Tổ Chức

  HTBM :p[/quote]
  Hai Tay Bung Màn
  Tiếp: TTML
 12. admin

  admin Administrator Staff Member

  Hai Tay Bung Màn
  Tiếp: TTML[/quote]
  Tui tự mò lấy =))

  LATN
 13. vitc0n271

  vitc0n271 Một con Vịt không biết bơi Staff Member

  Chim sẻ đi nắng
  tiếp :CBTC[/quote]
  Sai rồi CSDN mà k phải CSĐN
 14. vitc0n271

  vitc0n271 Một con Vịt không biết bơi Staff Member

  Tui tự mò lấy =))

  LATN[/quote]
  LATN: làm anh thế nào :d
  CMNN
 15. Bluesky

  Bluesky Giangkute0 Staff Member

  LATN: làm anh thế nào :d
  CMNN[/quote]

  Có một nỗi no :D

  Làm ăn thất nghiệp :d

  DVST
 16. caothanhtrung87

  caothanhtrung87 SuperModerator Staff Member

  LATN: làm anh thế nào :d
  CMNN[/quote]
  Cách mạng nông nghiệp :D
  VLCS
 17. admin

  admin Administrator Staff Member

  Có một nỗi no :D  Làm ăn thất nghiệp :d

  DVST[/quote]
  Dịch vụ sinh thuê =)) biết @Bluesky012 nha :D
  VLCS : vật liệu cơ sở

  ATMK
 18. caothanhtrung87

  caothanhtrung87 SuperModerator Staff Member

 19. caothanhtrung87

  caothanhtrung87 SuperModerator Staff Member

  Anh tìm mật khẩu :D

  THKR
 20. Tìm Hết Kho Rồi
  NKHT

Share This Page