1. Bluesky

  Bluesky Giangkute0 Staff Member

  em bít đồng chí ^^
  HNLL
 2. Hôn Nhầm Lại Lo ^^

  BTGV
 3. Bluesky

  Bluesky Giangkute0 Staff Member

  nghĩa đấy chuối quá ^^

  biên tập gia vị ^^
  ĐTCĐ
 4. Chưa chuối bằng Hôn Nhầm ..... đâu! ^^

  Câu trên nhé: Để Tôi Cầm Đầu ^^ (định nổi loạn đây)

  TYBS
 5. Bluesky

  Bluesky Giangkute0 Staff Member

  tình yêu bác sĩ ^^

  LTNN
 6. phongnv02

  phongnv02 Moderator Staff Member

  Lý thuyết ngắn nhỉ.
  KTĐH.
 7. Bluesky

  Bluesky Giangkute0 Staff Member

  Kinh tế đã hết

  BTMĐ
  phongnv02 likes this.
 8. phongnv02

  phongnv02 Moderator Staff Member

  Dân IT là kỹ thuật đồ họa.
  Bạn thông minh đấy.
  BCTM.
 9. Bluesky

  Bluesky Giangkute0 Staff Member

  của t: bầu trời màu đen

  BCTM: báo cáo thương mại
  TTKT
  Last edited: Feb 16, 2014
 10. vitc0n271

  vitc0n271 Một con Vịt không biết bơi Staff Member

  Trung tâm kế toán
  CKTL
 11. Bluesky

  Bluesky Giangkute0 Staff Member

  có không trả lời

  HNVL
 12. Hôm Nay Vợ Làm

  BĐQĐ
 13. Bluesky

  Bluesky Giangkute0 Staff Member

  bác đi quốc đất
  CNĐT
 14. Cuốc Nhiều Đất Thế! ^^

  CNTR
 15. vitc0n271

  vitc0n271 Một con Vịt không biết bơi Staff Member

  công nhân trồng rừng
  TKNT
 16. Tranh Kính Nghệ Thuật ( chẳng nhẽ bác lại lấy ngay cái anchor ở chữ ký)

  BKNS
 17. Kiểu này chắc cm lấy đủ số post đây, đã report!
 18. Bảo Kê Nhà Sách
  NTMĐ
 19. Nó Thích Mày Đấy

  ATTK
 20. phongnv02

  phongnv02 Moderator Staff Member

  An toàn thiết kế.
  MYNĐ

Share This Page