1. mavachrt

  mavachrt Moderator Staff Member

  User: tranminhdat3012
  spam, ban vĩnh viễn
  spam.png
 2. tuanlv2510

  tuanlv2510 ★• ˚ღ๖ۣۜVôღ๖ۣۜ†ìnhღ˚•★ Staff Member

  User: @quangdung2889 .
  Hình phạt: banned + xóa all bài viết.
  Lý do: spam chèn link trong comment, nội dung comment thô tục.
  abcđ.jpg
 3. hanh.tn88

  hanh.tn88 Moderator Staff Member

  User: neverlove93
  Hình phạt: banned
  Lý do: Viết bài không đúng mục
  Code:
  [IMG]http://i.imgur.com/7oCvwos.jpg[/IMG]
 4. hanh.tn88

  hanh.tn88 Moderator Staff Member

  User: bachvab
  Hình phạt: banned
  Lý do: Viết bài không đúng mục
  upload_2014-12-28_19-35-13.png
  caothanhtrung87 likes this.
 5. caothanhtrung87

  caothanhtrung87 SuperModerator Staff Member

  Lâu rồi mới thấy mod chém spam :D lâu lâu làm phát 2 tên ^^!
  hanh.tn88 likes this.
 6. hanh.tn88

  hanh.tn88 Moderator Staff Member

  User: tuanlkien1
  Hình phạt: baner + xóa bài
  Lý do spam: Đăng không đúng mục, comment không đúng

  upload_2015-1-3_14-56-42.png
 7. hanh.tn88

  hanh.tn88 Moderator Staff Member

  User: ttanhtt
  Hình phạt: baner + xóa bài
  Lý do spam: spam comment vô nghĩa và liên tục
 8. tuanlv2510

  tuanlv2510 ★• ˚ღ๖ۣۜVôღ๖ۣۜ†ìnhღ˚•★ Staff Member

  User: @xuanthang11
  Hình phạt: banned + xóa all bài viết.
  Lý do: spam, comment không liên quan đến chủ đề.
  abcdef.jpg
 9. admin

  admin Administrator Staff Member

  Username : bachtuan8888
  Nguyên nhân : Spam bài viết trên chủ đề của ban quản trị (liều mạng :)) ) . Chắc xài Tool
  Box: Thông Báo từ BQT
  Hình Phạt : banned, xóa all bài + banned IP

  Attached Files:

  • spam.png
   spam.png
   File size:
   371.1 KB
   Views:
   123
 10. admin

  admin Administrator Staff Member

  Username : ducthao021
  Nguyên nhân : Spam bài viết trên chủ đề của ban quản trị (liều mạng :)) ) . Chắc xài Tool
  Box: Thông Báo từ BQT
  Hình Phạt : banned, xóa all bài

  Attached Files:

  • spam.png
   spam.png
   File size:
   355.4 KB
   Views:
   122
 11. admin

  admin Administrator Staff Member

  Username : dinhgiabao10
  Nguyên nhân : Spam bài viết trên chủ đề của ban quản trị (liều mạng :)) ) . Chắc xài Tool
  Box: Thông Báo từ BQT
  Hình Phạt : banned, xóa all bài, banned IP

  Attached Files:

  • spam.png
   spam.png
   File size:
   61.4 KB
   Views:
   120
  tuanlv2510 likes this.
 12. mavachrt

  mavachrt Moderator Staff Member

  User: annabeIMP03
  spam bài viết sai box
  ban vĩnh viễn
  spam.png
  tuanlv2510 likes this.
 13. tuanlv2510

  tuanlv2510 ★• ˚ღ๖ۣۜVôღ๖ۣۜ†ìnhღ˚•★ Staff Member

  admin likes this.
 14. admin

  admin Administrator Staff Member

  Đã xử lý mem này :D

  Nguyên nhân : post những nội dung và từ khóa cấm của diễn đàn
  Hình phạt : banned 1 tháng + filter domain
 15. hanh.tn88

  hanh.tn88 Moderator Staff Member

  User : hbvanba
  Nguyên nhân : đăng bài không đúng box
  Hình phạt: baner
 16. tuanlv2510

  tuanlv2510 ★• ˚ღ๖ۣۜVôღ๖ۣۜ†ìnhღ˚•★ Staff Member

  User: @huyensslinh.
  Hình phạt banned + xóa all bài viết, lý do spam, comment không liên quan đến chủ đề.
  spam1.jpg
 17. tuanlv2510

  tuanlv2510 ★• ˚ღ๖ۣۜVôღ๖ۣۜ†ìnhღ˚•★ Staff Member

  User: @kimphunghtv
  Hình phạt: banned + xóa all bài.
  Lý do: spam, chèn link box seo.
  Untitled.jpg
 18. mavachrt

  mavachrt Moderator Staff Member

  User: pamhoang01
  spam bài
  baned + xóa all

  spam.png
 19. hanh.tn88

  hanh.tn88 Moderator Staff Member

  User: thuhien1988
  Lý do: Đăng không đúng chuyên mục
  Hình thức: Banner + xóa bài

  Attached Files:

 20. tuanlv2510

  tuanlv2510 ★• ˚ღ๖ۣۜVôღ๖ۣۜ†ìnhღ˚•★ Staff Member

  User: @batdongsan10
  Hình phạt: banned + xóa all bài viết.
  Lý do: sapm, chèn link trong box seo.
  sp2.jpg

Share This Page