Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Chào Admin, Mod.
    Khi viết bài xong mình nhấn "create thread" để đăng bài nhưng không thấy trang thay đổi gì cả, mình tưởng là chưa pots được nên đã nhấn thêm lần nữa, kết quả là: giờ có 2 bài trùng nhau hoàn toàn. Mình muốn xóa bớt 1 bài mà không được. Nhờ Admin, Mod xóa dùm mình bài này: http://cfis.edu.vn/threads/camera-questek-qtx-3402ahd.99133/
  2. caothanhtrung87

    caothanhtrung87 SuperModerator Staff Member

    Đã có Mod close Topic nhưng cũng xin nhắc các bạn là ko cần lập topic mới trong trường hợp này. Chỉ cần vào topic bị đăng trùng bấm Report và viết rõ vấn đề nhờ Mod xóa bài là được.
    hieuhoai likes this.
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page