1. Bộ Công Thương vừa cho biết, Cục Quản lý cạnh tranh của Bộ sẽ đưa hệ thống tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng bằng điện thoại (Call Center) và trang thông tin điện tử bảo vệ người tiêu dùng vào hoạt động chính thức

    Để tạo điều kiện cho người tiêu dùng khi phản ánh các vụ việc vi phạm trên thực tế, Bộ Công Thương đã xây dựng và vận hành thử nghiệm Hệ thống tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng bằng điện thoại. Qua hệ thống này, người tiêu dùng, các tổ chức xã hội tham gia công tác bảo vệ người tiêu dùng có thể nhanh chóng phản ánh các thông tin, vụ việc ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng trên thực tế. Trên cơ sở đó, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ kịp thời giải quyết để bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng…

    Bên cạnh hệ thống Call Center, Bộ Công Thương cũng đã xây dựng và chạy thử nghiệm trang thông tin điện tử riêng về bảo vệ người tiêu dùng để tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, phản ánh những hoạt động bảo vệ người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Đồng thời, giúp người tiêu dùng được thuận lợi trong gửi các yêu cầu, phản ánh đối với những vấn đề liên quan một cách nhanh nhất.

    Chánh Trung/nld.com.vn

Share This Page