1. tuanlv2510
  tuanlv2510
  Xóa all được hem vậy!
  Apr 7, 2016
 2. huy_seo
  huy_seo
  Xóa all thì hơi phũ bác ợ :3
  Apr 8, 2016
 3. tuanlv2510
  tuanlv2510
  Vậy thì chát sky với Ớt đi!
  Apr 11, 2016
 4. admin
  admin
  đù hơi căng à :D , chat skype vs mình cái nha : Duongnguyen.1990
  Apr 12, 2016